Styrelsen


På den ordinarie föreningsstämman utses styrelsen av medlemmarna och företräder
föreningen och leder verksamheten fram till nästa ordinarie föreningstämma.


Nuvarande styrelse för 2023


Ordförande: Andreas Söderström-Kvick   


Sekreterare: Annette Good


Ledamot: Camilla Granström


Ledamot: Thomas Persson


Ledamot: Kajsa Ekman


Suppleant: Veronika Karlsson