Ekonomi och administration

Ekonomisk och administrativ förvaltning sköts av HSB

Brf Friden Informerar Juli 2021

Hej alla medlemmar


Föreningen har köpt in en ny högtryckstvätt som alla medlemmar har möjlighet att använda.

Den står inne i varmförrådet. Lite information inför användandet, var vänliga att respektera och använd dessa föreskrifter.


* På vattenutkastet sitter ett vattenfilter, låt det sitta kvar på utkastet hela tiden. Använd kranen för att ta vatten till         högtryckstvätten, detta för att skydda maskinen. Kolla gärna över filtret och skölj bort grus.


* Starta vattnet innan ni startar högtryckstvätten.


* Inne i varmförrådet finns 2st dunkar med medel att använda på sten och trä. Det finns även en behållare att koppla på munstycket som är ett skumverktyg att göra rent med. Fyll medlet i behållaren utan att späda ut det. Instruktioner finns på dunkarna.


* Om något krånglar, går sönder eller vid frågor, kontakta eller informera Sabina 073-2620126.


Skräphögen 


Rishögen skall bara avändas för ris och grenar, INTE blomjord och krukväxter. 

Blomjord och krukväxter kan slängas bakom högen där det har slängts tidigare.

Krukor och plast återvinns på kommunens återvinnsstationer. Detta måste skötas.


Hemsidan


Nu är föreningens hemsida uppdaterad. Även där kommer exempelvis sådan här information att delas.

Informationen kan även hittas på mittHSB, men där loggar man in med BankID.


Vi i styrelsen önskar alla medlemmar en fortsatt trevlig sommar.