Ekonomi och administration

Ekonomisk och administrativ förvaltning sköts av HSB

Brf Friden Informerar Oktober 2021

Hej alla medlemmar


Som ni säkert har märkt så är vår gatubelysning ur funktion!


Anledingen till detta är ett fel någonstans på Brf Friden och det kommer att göras en felsökninng

för att hitta en lösning, troligtvis under vecka 41.


Vi hoppas att problemet blir löst så fort det går och under tiden förblir det mörkt.


Mvh Styrelsen.

Brf Friden Informerar Augusti 2021

Tv-utbud


I samband med att KEAB moderniserar sitt utbud kommer det analoga utbudet för oss att minska med 3st kanaler.

Kanalerna som försvinner från och med 1:a September är TV4Fakta, TV4Film och DisneyChannel.


Genomgång av pannorna


I september/oktober kommer Skaraborgs Värme & Ventilation till Brf Friden för genomgång av alla pannor.

Mer information om datum och tid meddelas närmare.


Brandskydd i lägenheterna


Styrelsen har beslutat att kolla över brandskyddet i våra hus. Vi skickar ut en enkät där ni fyller i lägenhet och meddelar med 

ett kryssystem vad som finns för skydd.

Detta sker pga av att eftersom föreningen äger huskropparna så är det vårt ansvar att se till att skydd finns.

Var vänlig kryssa i blanketten och lämna till Sabinas brevlåda senast 5/9 2021.


Med vänlig hälsning 


Styrelsen

Brf Friden Informerar Juli 2021

Hej alla medlemmar


Föreningen har köpt in en ny högtryckstvätt som alla medlemmar har möjlighet att använda.

Den står inne i varmförrådet. Lite information inför användandet, var vänliga att respektera och använd dessa föreskrifter.


* På vattenutkastet sitter ett vattenfilter, låt det sitta kvar på utkastet hela tiden. Använd kranen för att ta vatten till         högtryckstvätten, detta för att skydda maskinen. Kolla gärna över filtret och skölj bort grus.


* Starta vattnet innan ni startar högtryckstvätten.


* Inne i varmförrådet finns 2st dunkar med medel att använda på sten och trä. Det finns även en behållare att koppla på munstycket som är ett skumverktyg att göra rent med. Fyll medlet i behållaren utan att späda ut det. Instruktioner finns på dunkarna.


* Om något krånglar, går sönder eller vid frågor, kontakta eller informera Sabina 073-2620126.


Skräphögen 


Rishögen skall bara avändas för ris och grenar, INTE blomjord och krukväxter. 

Blomjord och krukväxter kan slängas bakom högen där det har slängts tidigare.

Krukor och plast återvinns på kommunens återvinnsstationer. Detta måste skötas.


Hemsidan


Nu är föreningens hemsida uppdaterad. Även där kommer exempelvis sådan här information att delas.

Informationen kan även hittas på mittHSB, men där loggar man in med BankID.


Vi i styrelsen önskar alla medlemmar en fortsatt trevlig sommar.