Ekonomi och administration

Ekonomisk och administrativ förvaltning sköts av HSB