Styrelsen


På den ordinarie föreningsstämma utses styrelsen som skall företräda
föreningen och leda verksamheten fram till nästa ordinarie föreningstämma.

Nuvarande styrelse för 2018 - 2019

Ordförande: Anders Good

Vice ordförande: Kristina Lindborg

Sekreterare: Helèn Svensson

Ledamot: Stig Nilsson

Ledamot: Jerry Ekman

Suppleant: Karl-Evert Eriksson

Suppleant: Elena Eriksson