Styrelsen


På den ordinarie föreningsstämman utses styrelsen av medlemmarna och företräder
föreningen och leder verksamheten fram till nästa ordinarie föreningstämma.


Nuvarande styrelse för 2021


Ordförande: Sabina Olsson       


Vice ordförande: Mariann Karlsson


Sekreterare: Andreas Runhildal


Ledamot: Gerd Sjöberg


Ledamot: Linus Karlsson


Suppleant: Thomas Persson


Suppleant: Elisabeth Klint